این روزا میاد بیشتر از هِیت عشقو
دیدم تو چشای اکسمم حرصو
میخوره کُلشو زنیو نصفو
صبحشم میرم من نمیدم تکستو
این روزا بیشترم میرم تو فکرو
ویژنِ تونلو دیدم تو مترو
باشه سرم چشم سوم
پارانویا واسم اوکی شد
تا دید اوضاع رو رواله بهم زنگ زد
تا دید پولا تو حسابه گفت برگرد
بم میدن ایست، من میکنم حرکت
…………… تو لیوان من هست
واسمم مهم نیست اگه قهر کرد
میریزه اشک ولی پشتم مست نه
نمیدونم چه خبره اصلا
فرشتست یا دیمنه بر عکس
دافی تو نقش آی ام دی بی
روصورتش مسکِ واقعی نیس
بِچ این ملودیک رپه آر اند بی نیس
هنوزم هست کجاشو دیدی
تاپ فایو توی چارتا
…………..
راه میرم مثه راکستار
………
این داستان یکم بو داره
حتی از بیرون پک
سیناتزا یکم تو داره
با این بِچا روی تخت
نمیکنم من اسرار فاش
حتی اگه باشم عصرارو باشون
میکنم همشو خرج چون میادش در
در


اگه بام حرف داری بسم الله
اگه بام شر داری بسم الله
اگه بام حرف داری، ما باهم فرق دارم
اگه بام حرف داری بسم الله
اگه بام شر داری بسم الله
اگه بام حرف داری، ما باهم فرق دارم

اگه بام شر داری، باس بری شهرداری
چون گانی نداری که برداری
اوجی چاقِ درباری
میخوان بیان در واشه
میپرن دعواشه
بخوای بیای ترپ ویلا
باس بیاری پر پاچه
میگیرم تکسو، نمیدم تکس
میگیرن عکسو گاهی برعکس
منم ریلکسو
دافی هام نستی میزنن چسبو
گاهی زنکس
کارم تو هارده، خودمم هار
بچه بک یارده، منم تو چارت
دافیا هایپرو میخوان سایفر
من بهشون میدم یه اسلپ
با برررررر
میام توسیخ با اف تاور
میگی گنگی بسم الله
حتی اوضاع بود افتضاح
من نداشتم تراست به بچ مچا
میپوشم بگو پولا تو بگ
لباسم لک چون میزنن گگ
بم میگن دکتر کارمه فک
میزنم جکو میرن رو سقف
بررررر

اگه بام حرف داری بسم الله
اگه بام شر داری بسم الله
اگرم برف داری
ف ف ف ف ف
اگه بام حرف داری بسم الله
اگه بام شر داری، بنگ
اگرم برف داری بسم الله
ف ف ف ف


اگه بام حرف داری بسم الله
اگه بام شر داری بسم الله
اگه بام حرف داری، ما باهم فرق دارم
اگه بام حرف داری بسم الله
اگه بام شر داری بسم الله
اگه بام حرف داری، ما باهم فرق دارم

متن آهنگ Besmellah

دسته بندی شده در: