این روزا همه گوش میدن گادپوری
تو بک استیجم با 2تا حوری آمپولی
هه
زراتون مفته ولی من لیریکام پولی

عین بختک افتادم خواب رفیقام
میسازم رقصی مارکتی‌تر از بری باخ
خزر تا خلیج فارس
قدیم تا جدیداش
حاجیتون شناسه بینشون
چون نیست شبیش داش
رسیدیم اینجا سخت با پای پیاده
پس قدرته فِیمه اگه حاشیم زیاده
میان برندا نقد با اینکه نی مادل
نهنیاز به بادیگارد نی موزیک می*ادت
من حتی بدخواهام ببیننم دست سینن
با دود و دراگا غریبست من سینم
تو فکر بیزنسِ هتلم من تو تکسیمم
خدا رپفا ایرونی تر از هفت سینم
عینمون نیست ترکیب تیم فیکس
تتو ها تونی سیکس
لجند ترم از گیگز
نمیگیرن رو داشت خ**ه ندارن ریسک
پانچ میزنم استخونات بده صدا چیپس
تو راه با کامیاکی
با همه خاکی ماکی
تیلیفا سرش گرده
تماسا واکی تاکی
موتورا توربو
تو لاین تندرو
تو جیبا تیزی
ولی تو دستا گو پرو
هنوز یکِ گیمه
موزکا میکنه لهو
خشن‌تر ازفدایی
مین تر ازبزی لی‌و
رقییبامو کردم با اینکه نه نیستم گ*و
نه نگیرش پیو
کردم پله طرقی طیو

از پایین شهر اومدم بالا شدم ریچ
اگه بشه سردم آتیش میکنم…..
داری شر، جدی نمیگیریم هیچ
………من شدم یه پا غول

از پایین شهر اومدم بالا شدم ریچ

تکست آهنگ Rich از GODPOORI

برچسب ها: